Mr Trung: 0966129468


Email : trantrungisuzu@gmail.com

Xe ISUZU 15 tấn ( siêu dài ) FVM34W ( 4X2 )

Động cơ6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Hộp sốSố sàn 9 tiến 1 lùi

Kích thước tổng thể11,605 x 2,480 x 2,830

Giá:Liên hệ

Tổng tải trọng24,300

Xe ISUZU 15 tấn FVM34T ( 4X2 )

Động cơ6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Hộp sốSố sàn 9 tiến 1 lùi

Kích thước tổng thể9,730 x 2,471 x 2,876

Giá:0

Tổng tải trọng24,300

Xe tải ISUZU 8 tấn FVR34S

Động cơ6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Hộp sốSố sàn 6 cấp

Kích thước tổng thể10,050 x 2,445 x 2,815

Giá:0

Tổng tải trọng15,100

Xe tải ISUZU 8 tấn FVR34Q

Động cơ6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Hộp sốSố sàn 6 cấp

Kích thước tổng thể9,780 x 2,445 x 2,815

Giá:Liên hệ

Tổng tải trọng15,100

Xe tải ISUZU 8 tấn FVR34L

Động cơ6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Hộp sốSố sàn

Kích thước tổng thể9,780 x 2,445 x 2,815

Giá:Liên hệ

Tổng tải trọng15,100

Xe tải ISUZU 6 tấn FRR90N

Động cơ4HK1-E2R, D-core

Hộp sốSố sàn

Kích thước tổng thể8,390 x 2,180 x 2,510

Giá:0

Tổng tải trọng10,400

Đăng ký lái thử